Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Updates

Kamis, 15 Maret 2012

KISAH-KISAH MENGHARUKAN

Posted By: Herlambang Putra - 19.51

Kisah tentang apel
Suatu masa dahulu, terdapat sebatang pohon apel yangamat besar. Seorang kanak-kanak lelaki begitu gemar bermain-main di sekitar pohon apel ini setiap hari. Dia memanjat pohon tersebut memetik serta memakan apel sepuas-puas hatinya, dan adakalanya dia beristirahat lalu terlelap di perdu pohon apel tersebut Anak lelaki tersebut begitu menyayangi tempat permainannya Pohon apel itu juga menyukai anak tersebut Masa berlalu… anak lelaki itu sudah besar dan menjadi seorang remaja. Dia tidak lagi menghabiskan masanya setiap hari bermain di sekitar pohon apel tersebut. Namun begitu, suatu hari dia datang kepada pohon apel tersebut dengan wajah yang sedih. “Marilah bermain-mainlah di sekitarku,” ajak pohonapel itu.” Aku bukan lagi kanak-kanak, aku tidak lagi gemarbermain dengan engkau,” jawab remaja itu.” Aku mahukan permainan. Aku perlukan wang untukmem belinya,” tambah remaja itu dengan nada yang sedih.Lalu pohon apel itu berkata, ”
Kalau begitu, petiklah apel-apel yang ada padaku. Juallah untuk mendapatkan uang. Dengan itu, kau dapat membeli permainan yang kauinginkan.”
Remaja itu dengan gembiranya memetik semua apel dipohon itu dan pergi dari situ. Dia tidak kembali lagi selepas itu. Pohon apel itu merasa sedih. Masa berlalu…Suatu hari, remaja itu kembali. Dia semakin dewasa.
Pohon apel itu merasa gembira.”Marilah bermain-mainlah di sekitarku,” ajak pohon apel itu.”Aku tiada waktu untuk bermain. Aku terpaksa bekerja untuk mendapatkan uang. Aku ingin membina rumah sebagai tempat perlindungan untuk keluargaku. Bolehkahkau menolongku?” Tanya anak itu.”
Maafkan aku. Aku tidak mempunyai rumah. Tetapi kauboleh memotong dahan-dahan ku yang besar ini dan kau buatlah rumah daripadanya.” Pohon apel itu memberikan cadangan.Lalu, remaja yang semakin dewasa itu memotong kesemuadahan pohon apel itu dan pergi dengan gembiranya. Pohon apel itu pun turut gembira tetapi kemudiannya merasa sedih karena remaja itu tidak kembali lagiselepas itu.
Suatu hari yang panas, seorang lelaki datang menemui pohon apel itu. Dia sebenarnya adalah anak lelaki yang pernah bermain-main dengan pohon apel itu. Dia telahmatang dan dewasa.”Marilah bermain-mainlah di sekitarku,” ajak pohonapel itu.” Maafkan aku, tetapi aku bukan lagi anak lelaki yangsuka bermain-main di sekitarmu. Aku sudah dewasa. Aku mempunyai cita-cita untuk belayar. Malangnya, aku tidak mempunyai boat. Bolehkah kau menolongku?” tanya lelaki itu.”
Aku tidak mempunyai boat untuk diberikan kepada kau. Tetapi kau boleh memotong batang pohon ini untuk dijadikan boat. Kau akan dapat belayar dengangembira,” kata pohon apel itu. Lelaki itu merasa amat gembira dan menebang batang pohon apel itu. Dia kemudiannya pergi dari situ dengan gembiranya dan tidak kembali lagi selepas itu. Namun begitu, pada suatu hari, seorang lelaki yang semakin dimamah usia, datang menuju pohon apel itu. Dia adalah anak lelaki yang pernah bermain di sekitar pohon apelitu.”
Maafkan aku. Aku tidak ada apa-apa lagi untukdiberikan kepada kau. Aku sudah memberikan buahku untuk kau jual, dahanku untuk kau buat rumah, batangkuuntuk kau buat boat. Aku hanya ada tunggul dengan akaryang hampir mati…” kata pohon apel itu dengan nadapilu.”
Aku tidak mahu apelmu kerana aku sudah tiada bergigiuntuk memakannya, aku tidak mahu dahanmu kerana akusudah tua untuk memotongnya, aku tidak mahu batang pohonmu kerana aku berupaya untuk belayar lagi, akumerasa lelah dan ingin istirahat,” jawab lelaki tuaitu.”
Jika begitu, istirahatlah di perduku,” kata pohonapel itu.Lalu lelaki tua itu duduk beristirahat di perdu pohon apel itu dan beristirahat. Mereka berdua menangiskegembiraan.
Tersebut. Sebenarnya, pohon apel yang dimaksudkan didalam cerita itu adalah kedua-dua ibu bapa kita. Bilakita masih muda, kita suka bermain dengan mereka.Ketika kita meningkat remaja, kita perlukan bantuanmereka untuk meneruskan hidup. Kita tinggalkan mereka,dan hanya kembali meminta pertolongan apabila kita didalam kesusahan. Namun begitu, mereka tetap menolong kita dan melakukan apa saja asalkan kita bahagia dangembira dalam hidup.Anda mungkin terfikir bahwa anak lelaki itu bersikapkejam terhadap pohon apel itu, tetapi fikirkanlah, ituhakikatnya bagaimana kebanyakan anak-anak masa kinimelayan ibu bapa mereka. Hargailah jasa ibu bapakepada kita. Jangan hanya kita menghargai mereka semasa menyambut hari ibu dan hari bapa setiap tahun

Minggu, 11 Maret 2012

Aplikasi Perpustakaan Menggunakan Ms-Access

Posted By: Herlambang Putra - 18.21

Pada posting kali ini penulis akan membahas aplikasi pengolahan data perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Access.
I. Latar Belakang
Kebutuhan akan pengolahan data buku perpustakaan mendorong penulis untuk memberikan penjelasan tentang tata cara membangun aplikasi pengolahan data perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Access. Dalam pembahasan ini penulis hanya membayangkan aplikasi menurut gambaran yang ada dalam pikiran penulis sendiri, bukan berdasarkan kenyataan dari perpustakaan manapun. Jadi mungkin saja apa yang ada pada tulisan di sini tidak sesuai dengan kebutuhan pembaca sekalian, namun setidaknya tulisan ini bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi siapapun yang ingin mengembangkan aplikasi pengolahan data perpustakaan.
II. Fungsi Aplikasi Perpustakaan
Aplikasi perpustakaan yang akan dibangun berfungsi untuk:
 1. Mencatat data buku di Perpustakaan
 2. Mencatat data anggota Perpustakaan
 3. Mencatat data peminjaman dan pengembalian buku oleh anggota
 4. Mencatat data denda pengembalian yang terlambat
 5. Membuat laporan peminjaman buku
 6. Mencetak daftar Anggota
 7. Mencetak daftar Buku
 8. Mencetak data denda pengembalian buku yang terlambat
 9. Mencetak grafik anggota yang paling sering meminjam buku
Fungsi-fungsi tersebut akan dipenuhi oleh aplikasi dengan menggunakan struktur menu yang bersifat hirarki dengan menggunakan pulldown menu.
III. Tempat Penyimpanan Data
Untuk menyimpan semua data, kita akan membagi data dalam dua golongan yaitu tabel data master dan tabel data transaksi. Tabel data master adalah data yang menjadi acuan dari data transaksi. Adapun ciri dari data master adalah:
 • Data master jarang berubah
 • Data master biasanya mempunyai satu primary key dan akan menjadi foreign key pada data transaksi
 • Contoh primary key dalam data tabel master adalah: Kode_Anggota, Kode_Buku
Tabel data transaksi adalah tabel data yang menyimpan data dari sebuah transaksi, misalnya transakasi peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, pembelian barang, penjualan barang atau transaksi absensi karyawan. Adapun ciri dari tabel data transaksi adalah:
 • Memiliki foreign key yang berelasi dengan tabel data master
 • Jumlah record sering berubah tergantung adanya transaksi, misalnya transaksi penjualan
 • Data pada tabel transaksi biasanya ada proses perhitungan antar field, misalnya harga_satuan * jumlah_barang menghasilkan nilai sub total harga barang.
Tabel master yang diperlukan pada aplikasi perpustakaan terdiri dari:
 1. Tabel Master_Anggota
 2. Tabel Master_Buku
Tabel transaksi yang diperlukan terdiri dari:
 1. Tabel Pinjam
 2. Tabel Pinjam_Detail
 3. Tabel Histori_Buku

IV. Proses Input Data
Proses input data adalah proses menyimpan data ke dalam tabel pada database yang kita bangun. Dalam merancang user interface untuk proses input data kita harus memberikan kemudahan kepada user dan kontrol agar proses input data dapat dilakukan dengan mudah dan meminimalkan kesalahan proses input data.
Form yang disediakan pada aplikasi perpustakaan terdiri dari:
 1. Form master anggota
 2. Form master buku perpustakaan
 3. Form transaksi peminjam dan pengembalian buku
 4. Form daftar transaksi peminjaman buku
 5. Form daftar histori
IV. Laporan atau pencetakan data
Salah satu tujuan dari pembuatan aplikasi dengan komputer adalah mendapatkan informasi yang berupa print out. Laporan-laporan yang akan disediakan pada aplikasi ini antara lain
 1. Laporan daftar anggota perpustakaan
 2. Laporan daftar buku perpustakaan
 3. Laporan Daftar Pinjam Buku
 4. Cetak data histori buku perpustakaan
 5. Daftar Denda
 6. Grafik Top 3 Peminjam
V. Penutup
Contoh aplikasi perpustakaan ini saya dedikasikan untuk para pengunjum blog ini untuk belajar Microsoft Access. Jika ada saran, kritik dan masukan silakan anda dapat memposting saran anda melalui fasiltas untuk mengisi komentar atau melalui widget shout mix pada blog ini.
Semoga bermanfaat dan Selamat belajar.
Artikel terkait dengan kategori ini:
Perpustakaan
Struktur Tabel Aplikasi Perpustakaan

Sabtu, 10 Maret 2012

SEJARAH BENDERA INDONESIA

Posted By: Herlambang Putra - 06.09

Sejarah Bendera Merah Putih
Warna merah-putih bendera negara diambil dari warna Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak hanya kerajaan Majapahit saja yang memakai bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Sebelum Majapahit, kerajaan Kediri telah memakai panji-panji merah putih. Selain itu, bendera perang Sisingamangaraja IX dari tanah Batak pun memakai warna merah putih sebagai warna benderanya , bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Warna merah dan putih ini adalah bendera perang Sisingamangaraja XII. Dua pedang kembar melambangkan piso gaja dompak, pusaka raja-raja Sisingamangaraja I-XII. Ketika terjadi perang di Aceh, pejuang – pejuang Aceh telah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah dan putih, di bagian belakang diaplikasikan gambar pedang, bulan sabit, matahari, dan bintang serta beberapa ayat suci Al Quran. Di zaman kerajaan Bugis Bone,Sulawesi Selatan sebelum Arung Palakka, bendera Merah Putih, adalah simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan Bone.Bendera Bone itu dikenal dengan nama Woromporang. Pada waktu perang Jawa (1825-1830 M) Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Kemudian, warna-warna yang dihidupkan kembali oleh para mahasiswa dan kemudian nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme terhadap Belanda. Bendera merah putih digunakan untuk pertama kalinya di Jawa pada tahun 1928. Di bawah pemerintahan kolonialisme, bendera itu dilarang digunakan. Sistem ini diadopsi sebagai bendera nasional pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaan diumumkan dan telah digunakan sejak saat itu pula.  Arti Warna
Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti berani, putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia.
Ditinjau dari segi sejarah, sejak dahulu kala kedua warna merah dan putih mengandung makna yang suci. Warna merah mirip dengan warna gula jawa/gula aren dan warna putih mirip dengan warna nasi. Kedua bahan ini adalah bahan utama dalam masakan Indonesia, terutama di pulau Jawa. Ketika Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, warna panji-panji yang digunakan adalah merah dan putih (umbul-umbul abang putih). Sejak dulu warna merah dan putih ini oleh orang Jawa digunakan untuk upacara selamatan kandungan bayi sesudah berusia empat bulan di dalam rahim berupa bubur yang diberi pewarna merah sebagian. Orang Jawa percaya bahwa kehamilan dimulai sejak bersatunya unsur merah sebagai lambang ibu, yaitu darah yang tumpah ketika sang jabang bayi lahir, dan unsur putih sebagai lambang ayah, yang ditanam di gua garba.
Peraturan Tentang Bendera Merah Putih
Bendera negara diatur menurut UUD '45 pasal 35 , UU No 24/2009, dan Peraturan Pemerintah No.40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia 
Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur dan dengan ketentuan ukuran:
 1. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
 2. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
 3. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
 4. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
 5. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
 6. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
 7. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
 8. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
 9. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;dan
 10. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam Dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan pada malam hari.
Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di:
 1. istana Presiden dan Wakil Presiden;
 2. gedung atau kantor lembaga negara;
 3. gedung atau kantor lembaga pemerintah;
 4. gedung atau kantor lembaga pemerintah nonkementerian;
 5. gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah;
 6. gedung atau kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
 7. gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 8. gedung atau halaman satuan pendidikan;
 9. gedung atau kantor swasta;
 10. rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
 11. rumah jabatan pimpinan lembaga negara;
 12. rumah jabatan menteri;
 13. rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian;
 14. rumah jabatan gubernur, bupati, walikota, dan camat;
 15. gedung atau kantor atau rumah jabatan lain;
 16. pos perbatasan dan pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 17. lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 18. taman makam pahlawan nasional.
Momentum pengibaran bendera asli setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta
Setiap orang dilarang:
 1. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
 2. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
 3. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
 4. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
 5. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.


Copyright © 2013 ANDRI SANG PEJUANG™ is a registered trademark.

Designed by Templateism. Built with Blogger Templates.